gazetawyborcza:

Wspólnymi wysiłkiem dwóch krakowskich naukowców: dr. inż. Jerzego Zasadniego z AGH oraz dr. Piotra Kłapyty z UJ, powstała mapa “The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum”. Uznano ją za najlepszą mapę opublikowaną w 2014 r. w międzynarodowym czasopiśmie “Journal of Maps”.Mapa przedstawia topografię Tatr podczas ostatniego zlodowacenia – ponad 20 tys. lat temu – kiedy tatrzańskie lodowce osiągnęły maksymalny zasięg. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to pierwsze przedstawienie przestrzennego obrazu lodowców w całych Tatrach.

Czytaj więcej: http://wybr.cz/mapa-zlodowacenie